Navigatie

Gratis Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe bloemstukjes en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Bloemstukken met Christ

tafelstukje

Nieuwe stukjes online

Paaskaartjes

kaartjes versturen

Tips

coctails

Gastenboek

gastenboek

Decoratie

paasdecoratie

Variatie

voorjaar

Happy Easter

happy easter

90x32_black

 

 

paasinformatie

 

De zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen (op zijn vroegst op 22 maart). De Paastijd duurt echter officieel van Paaszaterdag tot Drievuldigheidszondag (de laatste dag van het octaaf van Pinksteren).

Het Paasfeest is zowel in de Oosterse als in de Westerse kerk het grootste feest van het liturgische jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Verrijzenis van Christus staat centraal in ons christelijke geloof. Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren. Bij katholieke christenen is Pasen ook het eind van de vastenperiode die begon met carnaval.

 

Palmzondag De zondag voor Pasen, de dag waarop Jezus Jeruzalem in kwam en als koning werd begroet. De menigte zwaaide met Palmtakken en zong "Hosanna". De Paastak is hiervan een afgeleide. Witte donderdag De dag van het "laatste avondmaal". Deze dag deelde Jezus voor het laatste brood en wijn met zijn discipelen. Goede vrijdag De dag waarop Jezus aan het kruis gestorven is. Stille zaterdag Herdenking van de grafrust van Jezus. Paaszondag De herrijzenis van Jezus uit zijn afgesloten graftombe.

 

Data's Paaszondagen vanaf 2006 tot 2024............. 2006 /16 April ..... 2007/8 April ..... 2008/ 23 Maart 2009/ 12 April 2010 /4 April ..... 2011/ 24 April ..... 2012/ 8April .....2013/ 31 Maart .....2014/ 20 April ..... 2015/ 5 April ..... 2016/ 27Maart.... 2017/ 16 April ..... 2018/ 1 April ..... 2019/ 21 April ..... 2020/ 12 April 2021/ 4 April .... 2022 /17 April..... 2023/ 9April ..... 2024/ 31Maart

 

Pasen in andere talen: Indonesië: Paskah, Grieks en Latijn: Pascha, Aramees: Passa, Deens: Paaske, Noors: Paskir, Italiaans: Pasqua, Spaans en Portugees: Pascua, Frans: Pâques, Duits: Ostern, Engels: Easter

 

Voorbereiding en viering van Pasen: Zoals de viering van de zondag, de dag des Heren, het begin en hoogtepunt is van de week, zo is het paastriduum het hoogtepunt van geheel het liturgisch jaar. In het paastriduum vieren wij immers Christus' lijden en dood (Goede Vrijdag), zijn grafrust en nederdaling ter helle (Stille Zaterdag/Paaszaterdag) en zijn verrijzenis of verheerlijking (Paaszondag). Op deze drie dagen vieren wij als volk van God op plechtige wijze de grootste geheimen van onze verlossing, die samen het paasmysterie vormen. Hieraan lenen alle sacramenten en andere vormen van lofprijzing en heiliging hun betekenis en kracht. Het paastriduum wordt geopend met de eucharistieviering op de vooravond van Goede Vrijdag, d.i. de avond van Witte Donderdag. Paasdag Men viert Pasen tegenwoordig op twee dagen. Eerste paasdag zondag, tweede paasdag maandag. Op welke zondag Pasen valt, hangt af van de maan. Het is eerste paasdag op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 april. De paastijd duurt vijftig dagen: van Pasen tot Pinksteren. Paasgebruiken Op eerste paasdag spreekt de paus zijn paaswens Urbi et orbi uit, wat betekent voor de stad en voor de wereld. De paus doet dit elk jaar in veel verschillende talen. Hij richt zich tot alle katholieken in de wereld. De paaswens van de paus is op televisie te zien. In de rooms-katholieke kerk wordt met Pasen de nieuwe paaskaars aangestoken. Dit nieuwe licht staat symbool voor nieuw leven. In de loop van het jaar worden alle doop- of huwelijkskaarsen aan de paaskaars aangestoken. Naast de religieuze beleving van het paasfeest zijn er ook allerlei wereldlijke paasgebruiken. Deze gaan veelal terug op vroegere lentefeesten. Het aansteken van paasvuren en de paashaas als lentebrenger zijn hier voorbeelden van. Iedereen kent het eieren zoeken door kinderen op pasvormen. Eieren versieren, beschilderen en als decoratie gebruiken is tegenwoordig bij veel mensen bekend. Ook de paashazen en paaseieren van chocolade horen bij het paasfeest

 

http://www.bloggen.be/guidoenyvette