Opstijgend vocht: oorzaken, gevolgen en oplossingen

De belangrijkste oorzaken van opstijgend vocht in huis

Opstijgend of optrekkend vocht is een hardnekkig probleem waar veel huishoudens in Nederland en Belgiƫ mee te kampen hebben. Het fenomeen optrekkend vocht is te herkennen aan vochtplekken of donkere plekken op de muren in huis, vaak aan de onderkant. Andere symptomen zijn onder meer losrakend behang, pleisterwerk dat uit de muur valt of een parketvloer die bij de muren vochtig is en krom trekt. Er kunnen uiteenlopende oorzaken een rol spelen die tot opstijgend vocht in huis leiden. Een van de meest voorkomende verklaringen dat opstijgend vocht zich voordoet, is een kelder die niet goed is gedicht. Hierdoor kan er vocht via de kelder in de muren van het huis terechtkomen. Een hoge grondwaterstand kan ook een veroorzaker zijn, evenals lekkende leidingen. Ook kan het zijn dat er verkeerde bouwmaterialen in uw woning zijn gebruikt of - in het geval van een nieuwbouwwoning - een huis dat niet goed is uitgedroogd na de bouw. Hierdoor zit er nog vocht in de muren, plafonds en vloeren, wat tot problemen kan leiden. Ten slotte is een onderschatte oorzaak van vochtaantasting in huis, specifieke optrekkend vocht bij de muren, een slechte of onvoldoende ventilatie. Binnenshuis komt namelijk veel vocht vrij door koken, ademen, zweten, douchen en andere oorzaken. Cruciaal is dat dit vocht een goede ventilatie nodig heeft, zodat zich in huis geen condens ophoopt dat kan leiden tot optrekkend vocht.

De gevolgen van opstijgend vocht

Het belangrijkste en meest prominente gevolg van vochtoverlast in huis, specifiek optrekkend vocht, is visueel en zichtbaar in de vorm van lelijke plekken - vochtig en meestal donker - aan de onderkant van de binnenmuren. De verf komt hierbij van de muren, behangstukken hangen los en/of de betonmuur of gepleisterde muur laat materiaal los. Uw muren worden dus lelijk, grauw en zien er door de vlekvorming onfris uit. Ook kan het zijn dat uw houten vloer bij de aangrenzende muren licht kom trekt. Ook dit i een gevolg van opstijgend vocht. En ten slotte is een muffige geur in huis een duidelijk gevolg van opstijgend vocht. Door de overtollige vocht die bij de muren omhoog kruipt, ontstaan her en der schimmelvlekken en bacterievorming. Soms zijn vlindervisjes zichtbaar. Wordt deze situatie niet tijdig aangepakt, dan kunt u door de benauwde atmosfeer en stank last krijgen van allerlei kwaaltjes. Het meest komen hoofdpijn, keelpijn, benauwdheid en spierpijn voor.

Wat is er aan opstijgend vocht te doen?

Als u bovengenoemde signalen herkent, is het tijd om een ervaren bedrijf in te schakelen om de vochtproblematiek in uw huis op te lossen. Meestal wordt de situatie opgelost door muurinjectie met een goede gel, het plaatsen van een waterkering of het aanbrengen van een vochtbestendige folie in de muren van de kelder. Vocht trekt namelijk vaak op vanuit de kelder, via de muren de huiskamer in. Kelderdichting kan ook een oplossing zijn: hierbij wordt de kelder vochtdicht gemaakt, waarmee de kans op optrekkend vocht geminimaliseerd wordt. En ten slotte kan, bij een hoog grondwaterpeil, het aanleggen van een drainagesysteem in de kelder het nodige soelaas geven. De manier van vochtbestrijding die passend is, kunt u laten bepalen door een inspectie te laten verrichten door een ervaren installatie- of bouwbedrijf.