Vochtbestrijding: de diverse methoden om vochtoverlast aan te pakken

De oorzaken van vochtproblematiek in en rond huis

In woningen kunnen zich tal van vochtproblemen voordoen. Wanneer u last heeft van overmatige vocht in huis, op uw muren, kozijnen, ramen of plafonds, is het zaak om snel in te grijpen en het probleem bij de wortel aan te pakken. Want de gevolgen van vochtoverlast kunnen erg vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld aan houtrot, schimmelvorming, natte plekken op muren en plafonds, allerlei kwaaltjes en gezondheidsklachten en/of een verminderde waarde van uw woning. Waardoor worden vochtproblemen veroorzaakt? Uit een in Duitsland uitgevoerd onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van alle vochtproblemen in woningen reeds tijdens het bouwproces veroorzaakt zijn. Zo zijn woningen vaak te snel gebouwd, waardoor de vocht niet uit de constructie kon trekken, of zij er gewoon te goedkope materialen toegepast die niet goed bestand zijn tegen vocht. Naast deze hoofdoorzaak van vochtproblematiek spelen nog andere, uiteenlopende factoren een rol bij het veroorzaken van vochtoverlast. Een veelvoorkomend probleem is bijvoorbeeld een niet goed gedichte kelder of slecht afgewerkte kruipruimte, waardoor er opstijgend vocht ontstaat op de binnenmuren van uw huis. Bij slecht verzorgde buitengevels of beschadigde schoorstenen kunt u van doen krijgen met doorslaand vocht: regenwater, hagel of sneeuw die via de buitenmuren naar binnenkomt en daar schade veroorzaakt. Ook slecht geplaatste kozijnen, waarbij de naden en kieren niet goed zijn afgekit, kunnen tot vochtproblemen leiden. En andere oorzaken zijn: een slechte ventilatie in huis die vocht op ramen veroorzaakt, lekkages in de leidingen of een hoog grondwaterpeil waardoor er vocht intrekt via de kelder. Wat de (hoofd)oorzaak van de vochtproblemen ook is, het is zaak om snel en effectief in te grijpen om te voorkomen dat er schade ontstaat. Meer informatie vindt u op www.vochtbestrijdingsnel.be

Methoden om vochtoverlast te bestrijden

Vochtbestrijdingsbedrijven hanteren uiteenlopende manieren en methoden om u van uw vochtproblematiek af te helpen. Bij opstijgend vocht vanuit de kruipruimte wordt vaak gekozen voor kelderdichting via bekuiping of het toepassen van een drainagesysteem. Ook de muren injecteren of onderkappen biedt soelaas tegen optrekkend vocht, of er worden lekkages gedetecteerd die gedicht worden. Bij doorslaand vocht kiest een vochtbestrijder veelal voor het aanbrengen van een vochtwerende gel op de gevels of voor muurinjectie. Betere ventilatiesystemen kunnen ook een oplossing bieden tegen overmatige nattigheid. Al met al is het de oorzaak van de vochtoverlast die bepalend is voor de aanpak. Een professioneel vochtbestrijdingsbedrijf brengt eerst de oorzaak - of oorzaken - van het probleem goed in kaart en zal u dan voorstellen welke oplossing(en) er mogelijk zijn om van de overmatige vocht in uw huis af te komen. Hieronder vindt u een overzicht met korte uitleg van de mogelijkheden om van uw vochtproblemen verlost te worden.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht is te herkennen aan natte binnenmuren, waarbij er vochtplekken en/of schimmel aan de onderkant van de muren is te zien. Vaak zit het behang op deze plek losjes, komt er cement van de muren af of is de parketvloer lichtelijk krom aan het trekken. Hoog tijd om stevig in te grijpen, voordat de schade groter wordt! Voor de precieze aanpak zal de vochtbestrijder die u komt helpen, beoordelen hoe het optrekkende vocht ontstaat. Meestal zal een onvoldoende gedichte kelder de oorzaak zijn. In dat geval kan er gekozen worden voor het bekuipen van de kelder, waarbij de bodem, het plafond en de wanden volledig afgedicht worden - door vochtdempende membramen te gebruiken en/of muurinjectie - om te voorkomen dat er (grond) water in de kelder kan komen. Ook is het draineren en extra ventileren, al dan niet in combinatie met elkaar, een optie om de vochtoverlast te laten verdwijnen. Ten slotte kan het ook zijn dat er sprake is van een lekkage in een van de waterafvoerbuizen rond de kelder. In dat geval zal de lekkage aangepakt worden.

Doorslaand vocht

Naast optrekkend vocht is opstijgend vocht een niet te onderschatten probleem in Belgische en Nederlandse woningen. Hierbij komt er vocht door de buitenmuren naar binnen, vaak omdat er sprake is van schade. Deze kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een slechte bouw of door een klimplant die door de muren heen komt. Een veel beproefde methode om doorslaande nattigheid de nek om te draaien, is het aanbrengen van een vochtwerende buitenlaag op de gevelmuren. Dit wordt ook wel hydrofoberen genoemd. Hierbij wordt de gevel eerst gereinigd en gerepareerd, waarna er een waterdichte toplaag op aangebracht wordt. Naast deze aanpak kan ook geopteerd worden voor het aanbrengen van een isolatielaag op de buitengevels. Door de buitenmuren extra de bekleden, krijgt vocht geen kans meer om door de muren te dringen

Condensatievocht beƫindigen

Ook condensatievocht komt regelmatig voor in woningen. De eerste signalen zijn meestal natte, vochtige ramen in huis. Condensatievocht lijkt niet zo erg, maar veroorzaakt bacterievorming en schimmels die tot een ongezonde atmosfeer kunnen leiden. Condensatievocht ontstaat door vocht in huis via koken, douchen, zweten, planten die water afgeven, et cetera. Een vochtbestrijdingsbedrijf kan dit probleem voor u oplossen door kritisch naar de ventilatie in uw woning te kijken: is deze wel voldoende? Vaak is het aanbrengen van een betere ventilatie voldoende om condensatievocht op te lossen.

Lekkages verhelpen

Vochtoverlast door grote of kleinere lekkages zijn niet altijd te voorkomen. Er ontstaan na verloop van tijd namelijk kleine haarscheurtjes in beton en in leidingen, die tot lekkende buizen kunnen leiden. Hierdoor trekt er dan vocht in het plafond of sijpelt langs de muren naar beneden. Tijd om in te grijpen. Een vochtbestrijder detecteert de lekkende leiding(en) snel en lost het probleem voor u op!

De prijs van vochtbestrijding

De kosten van vochtbestrijding zijn afhankelijk van de aanbieder, maar een gemiddelde is goed aan te geven. Voor het dichten van een kelder kunt u rekenen op minstens 1000 tot maximaal 3500 euro. De gevel impregneren of hydrofoberen kost gemiddeld zo'n 8 tot 10 euro per m2, en zal uitkomen rond de 500 euro. Voor het aanpakken van condensatievocht wordt gemiddeld zo'n 300 euro totaal gerekend. Een air conditioning aanleggen bedraagt circa 550 euro. De prijs van een lekkage repareren kan, afhankelijk van de diepte en grootte van het lek, variƫren van 100 tot 500 euro.